ตารางหลักสูตร

Date Course Name Trainer Location
8 October 2018 - 5 days Certified Scrum Developer® (Java) Terry Yin, Yeongsheng Tan, Ivan Zimine Singapore
15 October 2018 - 2 days Certified ScrumMaster® Daniel Teng and Steven Mak Hong Kong
20 November 2018 - 2 days Certified ScrumMaster® KE Siew Singapore
26 November 2018 - 2 days Certified ScrumMaster® Stuart Turner Makati, Philippines
28 November 2018 - 2 days Certified Scrum Product Owner® Stuart Turner Makati, Philippines
13 December 2018 - 2 days Certified ScrumMaster® KE Siew Singapore
11 March 2019 - 5 days Certified Scrum Developer® (Java) Terry Yin, Yeongsheng Tan, Ivan Zimine Singapore
15 April 2019 - 2 days Certified Scrum Product Owner® Lv Yi Singapore