ตารางหลักสูตร

Date Course Name Trainer Location
1 July 2019 - 5 days Certified Scrum Developer® (Java) Terry Yin, Yeongsheng Tan, Ivan Zimine Singapore
26 August 2019 - 3 days Certified LeSS Practitioner® Bas Vodde Singapore
3 September 2019 - 2 days Certified ScrumMaster® KE Siew Singapore
30 September 2019 - 2 days Certified ScrumMaster® Stuart Turner Makati, Philippines
3 October 2019 - 2 days Certified Scrum Product Owner® Stuart Turner Makati, Philippines
7 October 2019 - 5 days Certified Scrum Developer® (Java) Terry Yin, Yeongsheng Tan, Ivan Zimine Singapore