ตารางหลักสูตร

Date Course Name Trainer Location
15 April 2019 - 2 days Certified Scrum Product Owner® Lv Yi Singapore
23 April 2019 - 3 days Certified LeSS Practitioner® Bas Vodde Singapore
29 April 2019 - 2 days Certified ScrumMaster® Stuart Turner Makati, Philippines
2 May 2019 - 2 days Certified Scrum Product Owner® Stuart Turner Makati, Philippines
21 May 2019 - 2 days Certified ScrumMaster® KE Siew Singapore
1 July 2019 - 5 days Certified Scrum Developer® (Java) Terry Yin, Yeongsheng Tan, Ivan Zimine Singapore
26 August 2019 - 3 days Certified LeSS Practitioner® Bas Vodde Singapore